نگاهی به مطبوعات: گزارش سر جان چیلکات در باره مشارکت بریتانیا در جنگ سال ۲۰۰۳ عراق

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش سر جان چیلکات در باره مشارکت بریتانیا در جنگ سال ۲۰۰۳ عراق، و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع سه مقاله در روزنامه های وال استریت جورنال، گاردین و واشنگتن پست است.