نگاهی به مطبوعات: عراق در کانون مناقشات سیاسی بین المللی

17 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عراق در کانون مناقشات سیاسی بین المللی، دستور کار اجلاس سران ناتو در لهستان، و چالش بازرسی مراکز مشکوک به فعالیت هسته ای در ایران موضوع سه مقاله در واشنگتن پست، نیویورک تایمز و فارین پالیسی است.