نگاهی به مطبوعات: خشونت ها در آمریکا

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خشونت ها در آمریکا، روابط ایران و روسیه، و چشم انداز موسیقی راک در ایران موضوع سه مقاله در نشریات نیویورک تایمز، نشنال اینترست و فاینشنال تایمز است.