نگاهی به مطبوعات: دستاوردها و چالش های توافق هسته ای ایران

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دستاوردها و چالش های توافق هسته ای ایران یک سال پس از تصویب موضوع سه مقاله در نشنال اینترست، واشنگتن پست و نیویورک تایمز است.