نگاهی به مطبوعات: بررسی كنوانسيون ملی جمهوريخواهان

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شب نخست مجمع ملی حزب جمهوریخواه در کلیولند اوهایو، کودتای نافرجام در ترکیه و حمله تروریستی در نیس فرانسه موضوع سه مقاله در واشنگتن پست، هافینگتون پست، و دیلی بیست است.