نگاهی به مطبوعات: برهم زدن توافق بوئینگ با ایران

31 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مخالفت با اقدام کنگره آمریکا در برهم زدن توافق بوئینگ با ایران و افشاگری درباره سخنان سناتور کروز در کنوانسیون حزب جمهوریخواه در باره ایران موضوع دو مقاله در روزنامه‌های امروز آمریکاست.