ادامه حوادث کودتای ترکیه و نگاهی به یادداشت گولن، در مرور نشریات آمریکایی

05 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یادداشت مطبوعاتی فتح الله گولن روحانی ترک مقیم آمریکا، تاثیر کودتای نافرجام ترکیه بر روابط تهران و آنکارا، و چالش های ناشی از نقش آمریکا و ایران در بازار نفت برای عربستان سعودی موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، وبسایت لوبلاگ و نشریه فوربس است.