نگاهی به مطبوعات: برجام مثبت است اما ایران تغییر رفتار نداشته است

21 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های آمريکايی به مناسبت نخستين سالگرد برجام به موفقيتهای آن اشاره کرده و به انعکاس نظرات مخالفان پرداخته‌اند. آنها مي‌گويند اگرچه برجام دستآورد مثبتی بوده اما حکومت ايران هنوز تغييری در رفتارش نشان نمی‌دهد.