نگاهی به مطبوعات: سیاست خارجی دونالد ترامپ

26 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست خارجی دونالد ترامپ، درک نیروهای داعش از اسلام و استقرار هواپیماهای روسیه در ایران موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، ایندپندنت و تلگراف است که در بررسی مطبوعات امروز به آن پرداخته ایم.