نگاهی به مطبوعات: تنش در خلیج فارس بین نیروی دریایی آمریکا و ایران

05 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش در خلیج فارس بین نیروی دریایی آمریکا و ایران موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، واشنگتن تایمز و واشنگتن پست است.