نگاهی به مطبوعات: نگرانی مقامهای آمریکائی از امکان اخلال در انتخابات ماه نوامبر توسط هکرها

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی مقامهای آمریکائی از امکان اخلال در انتخابات ماه نوامبر توسط هکرهائی که از کشورهای خارجی هدایت می شوند وضعیت طبقه متوسط جدید ایران و به چالش کشیدن سخت گیریهای روحانیت حاکم و انتقاد از زندگی دشوار پناهجویان در اروپا موضوع سه مقاله در روز نامه های انگلیسی زبان امروز است. [[PKG]]