نگاهی به مطبوعات: تلاش اسرائیل در تشویق دولتهای غربی به تقویت مناسبات با سودان

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش اسرائیل در تشویق دولتهای غربی به تقویت مناسبات با سودان با هدف فاصله انداختن میان خارطوم – تهران، تصمیم کنگره در بررسی پرداخت یک میلیارد و۷۰۰ میلیون دلاری به ایران و موفقیت نسبی ایران در دور نگاه داشتن داعش از مرزهای کشور عنوان سه مقاله به زبان انگلیسی است.