نگاهی به مطبوعات: چشم انداز همکاری نظامی ایران و روسیه در سوریه

19 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز همکاری نظامی ایران و روسیه از منظر عملیاتی، رقابت های سیاسی در اسراییل و میزان حمایت مالی بانک های بزرگ آمریکا از دو کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضوع سه مقاله در روزنامه های جروسلم پست، هاآرتض است و وال استریت جورنال است.