نگاهی به مطبوعات: بررسی یک بحران پزشکی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل

31 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی یک بحران پزشکی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و پرداختن به اهمیت کمکهای مالی در مبارزات انتخاباتی آمریکا و همچنین انتشار نامه هشدار آمیز صدها دانشمند برجسته علیه جمهوریخواهان، موضوع سه مقاله در نشریات گاردین، نیویورک تایمز و هافینگتون پست است.