نگاهی به مطبوعات: چالش های داخلی رییس جمهوری ایران

01 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چالش های داخلی رییس جمهوری ایران و نگاهی به دیدار رییس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسراییل در نیویورک موضوع دو مقاله در کریستین ساینس مانیتور و نیویورک تایمز است.