نگاهی به مطبوعات: گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق سیستماتیک حقوق سیاهان

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش یک کار گروه سازمان ملل متحد در مورد نقض سیستماتیک حقوق آمریکاییان آفریقایی تبار، بدگمانی هیلاری کلینتون و ولادمیر پوتین به یکدیگر، و نقش دختر شایسته پیشین جهان در انتخابات آمریکا موضوع سه مقاله در واشنگتن پست، وال استریت جورنال و گاردین است.