نگاهی به مطبوعات: ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

08 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نگاه اسراییل به خطر ناشی از داعش و ایران، و احیای دوباره فرهنگ شهادت در ایران موضوع سه مقاله در گاردین، لس آنجلس تایمز و کریستین ساینس مانیتور است.