نگاهی به مطبوعات: جنگ سیاسی در بغداد و نبرد نظامی در موصل

13 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جنگ سیاسی در بغداد و نبرد نظامی در موصل و قمار ولادمیر پوتین در خاورمیانه موضوع دو مقاله در وبسایت «وار آن د راکز» War on the Rocks، رویترز است.