نگاهی به مطبوعات: سیاست در آمریکا از نگاه رسانه های ایران

29 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست در آمریکا از نگاه رسانه های ایران، آینده توافق هسته ای پس از انتخابات آمریکا، و مانورهای دیپلماتیک ایران در مذاکرات سوریه موضوع سه مقاله در نیویورکر، نیویورک تایمز و گاردین است.