نگاهی به مطبوعات: آینده برجام در دولت دونالد ترامپ

20 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آینده برجام در دولت دونالد ترامپ، چالش های پیش روی ترامپ در عمل به وعده های انتخاباتی اش و احتمال ظهور یک معاون رییس جمهوری مقتدر در آمریکا موضوع سه مقاله در واشنگتن پست و فاینشنال تایمز است.