نگاهی به مطبوعات: حمایت یک روحانی عراقی از تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا

21 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سرنوشت برجام در دولت بعدی آمریکا، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از پایبندی ایران به برجام، و حمایت یک روحانی عراقی از تظاهرات ضد ترامپ در آمریکا موضوع سه مقاله در وال استریت جورنال، ویکلی استاندارد و واشنگتن تایمز است.