رویکرد دولت ترامپ و کنگره نسبت به برجام از نگاه رسانه های انگلیسی زبان

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد دولت ترامپ و کنگره نسبت به برجام و حضور نظامی ایران در منطقه موضوع سه مقاله در فاینشنال تایمز وال استریت جورنال و نیویورک ریویو دیلی است.