رویکرد دولت ترامپ و کنگره نسبت به برجام از نگاه رسانه های انگلیسی زبان

13 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رویکرد دولت ترامپ و کنگره نسبت به برجام و حضور نظامی ایران در منطقه موضوع سه مقاله در فاینشنال تایمز وال استریت جورنال و نیویورک ریویو دیلی است.