نفت، برجام، و اشتغال در بخش مد شیراز، موضوع سه مقاله رسانه های خارجی

17 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورود شرکت های بزرگ نفتی به ایران، توانایی دولت بعدی آمریکا در لغو برجام و سرکوب افراد شاغل در بخش مد در شیراز موضوع سه مقاله در وال استریت جورنال، واشنگتن اگزمنر و ایندپندنت است.