نگاهی به مطبوعات: ضرورت بنای یک نظم جدید در جهان

26 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ضرورت بنای یک نظم جدید در جهان و نتایج یک نظرسنجی در هشت کشور خاورمیانه از جمله ایران موضوع دو مقاله در نشریه فارین affairs و وبسایت لوبلاگ است.