نگاهی به مطبوعات: نقش ژنرال متیس در رویکرد دولت بعدی آمریکا به ایران

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش ژنرال متیس در رویکرد دولت بعدی آمریکا به ایران، آینده برجام، و بحران در ترکیه موضوع سه مقاله در فورچون، نشنال اینترست و واشنگتن پست است.