نگاهی به مطبوعات: رویکرد دولت ترامپ به ایران

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه، رویکرد دولت ترامپ به ایران و ارزیابی جدید پنتاگون از فعالیت های نظامی جمهوری اسلامی موضوع سه مقاله در «یو اس نیوز»، «فوربس» و «واشنگتن فیری بیکن» است.