نگاهی به مطبوعات: گزینه های دولت ترامپ در برابر ایران

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزینه های دولت ترامپ در برابر ایران، فعالیت های سایبری روسیه و میراث سیاسی باراک اوباما موضوع سه مقاله در «یو اس ای تودی» نیویورک تایمز و فارین پالیسی است.