نگاهی به مطبوعات: چشم انداز آغاز به کار کنگره جدید آمریکا

14 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز آغاز به کار کنگره جدید آمریکا، رویکرد دولت ترامپ در برابر تهدیدات موشکی ناشی از ایران و کره شمالی، نتایج کمپین اعتصاب غذا در زندان اوین، و چالش های محیط زیستی پیش روی دولت روحانی موضوع چهار مقاله در هیل، نشنال ریویو، واشنگتن پست و نیویورکر است.