نگاهی به مطبوعات: آینده عراق و سوریه در جنگ با داعش

15 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آینده عراق و سوریه در جنگ با داعش و توصیه هایی به دولت ترامپ در برابر ایران موضوع دو مقاله در واشنگتن پست و وال استریت جورنال است.