نگاهی به مطبوعات: دوام اتحاد ایران و روسیه

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوام اتحاد ایران و روسیه، محکومیت تهران و دمشق در دادگاهی در آمریکا، موضوع دو مقاله در وبسایت صدای آمریکا و جروسلم پست است.