نگاهی به مطبوعات: سایه دولت ترامپ بر انتخابات ایران

28 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایه دولت ترامپ بر انتخابات ایران، موضع رئیس جمهوری روسیه در قبال دولت جدید آمریکا و نگاه دولت اسراییل به آینده روابط با واشنگتن موضوع سه مقاله در بلومبرگ، واشنگتن پست و جروزالم پست است.