نگاهی به مطبوعات: مواضعِ مدیر جدید سی آی ای درباره ایران

05 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مواضعِ مدیر جدید سی آی ای درباره ایران، خوش بینی ریاض از بهبود روابط آمریکا و عربستان و فاش شدن تلاش تهران برای قاچاق قطعات موشکی موضوع سه مقاله در هاآرتض، بلومبرگ و واشنگتن فری بیکن هستند.