نگاهی به مطبوعات: تنش تازه میان ایران و آمریکا

15 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش تازه میان ایران و آمریکا و پیامدهای محدودیت ورود مسافران به آمریکا موضوع چهار مقاله در واشنگتن پست، نیویورک پست، نیویورک تایمز و گاردین است.