نگاهی به مطبوعات: محدودیت های مسافرتی به آمریکا

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محدودیت های مسافرتی به آمریکا، همکاری نفتی واشنگتن و ریاض و تلاش ها برای توقف فروش تسلیحات بریتانیایی به عربستان سعودی موضوع چهار مقاله در چند نشریه است.