نگاهی به مطبوعات: تشدید تنش میان تهران و واشنگتن

20 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تشدید تنش میان تهران و واشنگتن، تقابل احتمالی ایران و روسیه در سوریه و سیاست خاورمیانه ای دولت ترامپ موضوع سه مقاله در وال استریت جورنال، ، «وار ایز بورینگ» و هیل است.