نگاهی به مطبوعات: تبعات قراردادن سپاه در لیست سازمان های تروریستی توسط دولت ترامپ

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تبعات احتمال تعیین سپاه پاسداران ایران و اخوان المسلمین مصر به عنوان سازمان های تروریستی توسط دولت ترامپ و تاثیر شدت عمل کاخ سفید بر وضعیت ایرانی آمریکایی های زندانی در ایران موضوع سه مقاله در وال استریت جورنال، واشنگتن پست و واشنگتن اگزمنر است.