نگاهی به مطبوعات: نگاه مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسلام

06 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاه مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسلام، نگرانی تهران از احتمال گرم شدن روابط اسراییل با کشورهای عرب و مثلث روابط آمریکا با روسیه و چین موضوع سه مقاله در پولیتیکو، جروسلم پست و فارین افیرز است.