نگاهی به مطبوعات: ادامه ابهام درباره توافق واشنگتن و تهران برای آزادی گروگانهای آمریکایی

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه ابهام درباره توافق واشنگتن و تهران بر سر آزادی گروگان های آمریکایی زندانی، چشم انداز بهبود روابط اسراییل با عربستان سعودی، و پیامد شطرنج ایران و ترکیه موضوع سه مقاله در نیوزویک، جروسلم پست و میدل ایست مانیتور است.