نگاهی به مطبوعات: آیا اسراییل به دنبال ایجاد یک ناتو در خاورمیانه است؟

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پشت پرده انتشار اطلاعات محرمانه در واشنگتن تلاش اسراییل برای ایجاد یک ناتو خاورمیانه ای و زمینه های بروز درگیری میان اسراییل و حزب الله لبنان موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، دیلی صباح و کریستین ساینس مانیتور است.