نگاهی به مطبوعات: چشم انداز همکاری آمریکا و ایران پس از فتح موصل

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چشم انداز همکاری آمریکا و ایران پس از فتح موصل واقع گرایی سیاسی پرزیدنت ترامپ در خاورمیانه پیشنهاد یک پیام نوروزی خطاب به مردم ایران و آینده بندر چهابهار موضوع چهار مقاله در وال استریت جورنال، هیل، نیویورک پست و آسیا تایمز است.