نگاهی به مطبوعات: پیامد تحریم‌های ایران علیه آمریکا

08 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اجلاس اتحادیه عرب، اقتصاد ترکیه در آستانه همه پرسی در آن کشور و پیامد تحریم های ایران علیه آمریکا موضوع سه مقاله در الشرق الاوسط، بلومبرگ و کریستین ساینس مانیتور است.