نگاهی به مطبوعات: سیاست خارجی دولت ترامپ

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سیاست خارجی دولت ترامپ، روابط آمریکا با روسیه، آینده سوریه، و رویکرد واشنگتن در برابر تهران موضوع شش مقاله در نشریات آمریکایی است.