نگاهی به مطبوعات: سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه

23 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه، سیاست دولت ترامپ در سوریه، تمدید تحریم های ایران توسط اروپا، جنجال جدید بر سر توافق بویینگ با ایران، و انتخابات در ایران موضوع شش مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.