نگاهی به مطبوعات: روابط تهران با کشورهای عرب منطقه

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روابط تهران با کشورهای عرب منطقه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و آینده جمهوری اسلامی در سوریه موضوع سه مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.