نگاهی به مطبوعات: پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران

30 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیدار رسمی پرزیدنت ترامپ از عربستان سعودی امروز در راس گزارش های و تفسیرهای رسانه ها در آمریکا بود. [[PKG]]