نگاهی به مطبوعات: پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران

30 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیدار رسمی پرزیدنت ترامپ از عربستان سعودی امروز در راس گزارش های و تفسیرهای رسانه ها در آمریکا بود. [[PKG]]