نگاهی به مطبوعات: استراتژی خاورمیانه ای دولت ترامپ برای مهار ایران

06 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

استراتژی خاورمیانه ای دولت ترامپ برای مهار ایران، چالش سیاست تشویق و تنبیه تهران و تلاش آمریکا برای دریافت غرامت از جمهوری اسلامی موضوع چند مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.