نگاهی به مطبوعات: تلاش دولت ترامپ برای حل بحران قطر

20 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش دولت ترامپ برای حل بحران قطر و چالش بازسازی عراق موضوع سه مقاله در نشریات و سایت های خبری انگلیسی زبان است.