نگاهی به مطبوعات: تلاش های دیپلماتیک وزیر خارجه آمریکا در خلیج فارس

21 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش های دیپلماتیک وزیر خارجه آمریکا در منطقه خلیج فارس، فشارها در واشنگتن برای شدت عمل بیشتر در برابر تهران و تازه ترین فعالیت های دو حزبی برای یافتن یک آمریکایی ناپدید شده در ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.