نگاهی به مطبوعات: رویکرد پرزیدنت ترامپ در سفرهای خارجی

22 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد پرزیدنت ترامپ در سفرهای خارجی، تلاش های وزیر خارجه آمریکا در منطقه خلیج فارس، سرنوشت مبهم تحریم های جدید روسیه و چشم انداز ناروشن سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.