نگاهی به مطبوعات: پیامد تایید پایبندی تهران به برجام

28 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامد تایید پایبندی تهران به برجام ضمن وضع تحریم های جدید و واکنش دولت ترامپ به زندانی کردن یک آمریکایی چینی تبار در ایران موضوع چهار مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.